Adquisició de vehicles innovadors de transport públic propulsats per Gas Natural Comprimit per a reduir l’emissió de gasos contaminants i aconseguir una energia més neta i sostenible amb l’ajuda del fons FEDER, estratègia EDUSI Pla litoral ponent, per a l’operació de Substitució de 7 autobusos de l’EMT de 12 Metres Dièsel, per 7 autobusos de 12 M de GNC, sol·licitada per l’àrea de Mobilitat Sostenible, per l’Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma S. A.

Títol: Creixement Sostenible FEDER 2014-2020 *POCS (Actualment POPE)

CCI: 2014ES16RFOP002

Eix prioritari: 12 Desenvolupament Urbà

Nom: EDUSI PLA LITORAL DE PONENT

Entitat DUSI: Ajuntament de Palma

Convocatòria d’ajudes FEDER: Ordre HAP/2427/2015 de 13 de novembre (BOE núm. 275 de 17/11/15)


OBJECTIU TEMÀTIC (OT): OT4 – Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors.

Prioritat d’Inversió (PI): PI.4.E – Foment d’estratègies de reducció del carboni per a tota mena de territori, especialment les zones urbanes, inclòs el foment de la mobilitat urbana multimodal sostenible i les mesures d’adaptació amb efecte de mitigació.OBJECTIU ESPECÍFIC (OE): OE.4.5.1 – Foment de la mobilitat urbana sostenible: transport urbà net, transport col·lectiu, connexió urbana-rural, millores en la xarxa viària, transport ciclista, per als vianants, mobilitat elèctrica i desenvolupament de sistemes de subministrament d’energies netes.


NOM DE L’OPERACIÓ: SUBSTITUCIÓ DE 7 AUTOBUSOS DE L’EMT DE 12 METRES DIÈSEL, PER 7 AUTOBUSOS DE 12 M DE GNC.

Objecte de l’Operació: L’operació consisteix en la substitució de 7 autobusos de transport urbà Mercedes de 12 metres EURO II propulsats per gasoil, i adquirits en els exercicis 2000-2001, per 7 vehicles IVECO de 12 metres amb motors EURO VI i propulsats per GN (Gas Natural Comprimit). L’objectiu és la reducció de l’emissió de CO₂ i de partícules a l’atmosfera, mitjançant la substitució de la motorització dels vehicles, els quals seran més eficients i per tant es reduirà el consum de combustibles fòssils. Aquesta reducció d’emissions es veu incrementada a més en canviar el combustible de gasoil a GNC.

Localització: Les unitats d’autobusos finançades prestaran servei a les línies d’autobusos de la ciutat de Palma números 1, 3, 20, 46 i 41. Aquestes línies desenvolupen els seus recorreguts per l’àrea d’influència del Litoral de Ponent.

Data d’inici d’execució: Juliol de 2018

Termini d’execució o desenvolupament: 18 mesos