PENSAM

CUIDAM

MILLORAM

La suma cap al canvi:
+ flota + xarxa – fums = milloram la ciutat
 

Des de l’EMT Palma hem treballat de valent per a promoure un canvi que ajudarà a conventir Palma en una ciutat més saludable i més innovadora. Aconseguir els recursos necessaris per a ampliar la flota i incorporar-hi més persones conductores ha estat prioritari. I tot això s’ha pogut assolir gràcies a la determinació de l’equip de l’EMT, la voluntat de l’Ajuntament de Palma i al suport de la ciutadania. El resultat serà un transport públic més eficient per a un model de ciutat més sostenible.

100 busos nous = millor xarxa

Ha arribat el moment de repensar la xarxa per a adaptar-la a la nova realitat de ciutat i fer-la més eficient i més preparada per a continuar construint una ciutat més sostenible. Ara som més i més grans. Els autobusos nous permeten renovar la flota més envellida, augmentar-ne la disponibilitat i incrementar-ne la capacitat global, amb una major proporció de busos d’alta capacitat, perquè la ciutadania viatgi de forma més confortable. Hem començat a gaudir de la nostra nova flota durant el 2019, i comptarem amb els 100 vehicles nous la primavera del 2020. Aviat podrem anar substituint una part de la flota més antiga, la qual compta en alguns casos amb unitats amb més de 18 anys d’edat. Guanyarem en fiabilitat i comoditat. Ha arribat el moment de fer una passa més en aquest projecte i reorientar la xarxa cap a un model més competitiu. Augmentam un 10% els busos al carrer, amb rutes més senzilles, més ràpides i més coordinades.

+50% de la flota

funcionarà amb gas natural

contaminants

+ silenciosos


Un canvi natural

Gràcies al canvi de combustible cap al gas natural, l’impacte dels més de 12 milions de quilòmetres a l’any recorreguts per tota la flota de l’EMT es reduirà de manera molt significativa.

El meu bus

és + sostenible


Un aire diferent a Palma
Un estalvi enorme en emissions contaminants, del qual ens beneficiarem els habitants de Palma i tot el planeta.

La nova xarxa és:

+senzilla
+ràpida
+coordinada
+confortable

El meu bus

és + freqüent


Menys temps d’espera
Reforçam la xarxa i cream
12 corredors d’alta freqüència
dins la ciutat, amb intervals de pas propers a 15 minuts o menys

La xarxa ara és més eficient, nous recorreguts i més freqüències

Actualitzam la xarxa per a millorar el servei als més de 42 milions de passatgers que traslladam cada any a Palma, amb l’objectiu de reforçar la nostra presència on ha crescut més el nombre del passatge i donar un servei de més capacitat, més confortable i més fiable.
La trama urbana de Palma ens ha permès fer una aposta clara pels 12 principals corredors radials de Ciutat, que són aquells que discorren per zones amb major població. Hem dissenyat el servei de la millor manera per oferir-hi un servei molt freqüent, ja sigui amb una línia d’alta freqüència o combinant els horaris de dues o més. Amb tot hem aconseguit que en aquests dotze corredors, en dies feiners, l’interval de pas sigui sempre inferior als 15 minuts, majoritàriament al voltant dels 10, què en hora punta es redueix fins als 5 minuts en els trams de major afluència.

De ponent a llevant, els dotze corredors que conecten el centre/avingudes amb la resta de la ciutat són:

El Terreno – Portopí – Cala Major – ses Illetes amb la línia 4.
Son Espanyolet – Son Rapinya amb la línia 7
sa Vileta – Son Roca amb la línia 8
General Riera amb les línies 16 i 33
Carretera de Valldemossa amb les línies 12 i 24
Eusebi Estada – Son Cladera – sa Indioteria amb la línia 10
Aragó – Pont d’Inca amb les línies 3 i 33
Pere Garau – es Rafal Nou – es Viver amb la línia 5
Carrer Manacor – Son Gotleu amb la línia 7
Nou Llevant amb les línies 12 i 24
s’Arenal directe per autopista amb les línies 23 i 25.
es Portitxol – es Molinar – es Coll – Can Pastilla – Aquàrium amb la línia 35

En els darrers temps estem actuant sobre la ubicació de les parades per a millorar l’accessibilitat i la velocitat comercial del conjunt de la xarxa, que contribueixen a fer del transport públic un millor sistema per a tots.
A la vegada, hem millorat alguns itineraris de les línies que articulen altres desplaçaments més transversals que complementen la xarxa principal.
També hem simplificat la codificació de línies per millorar la comprensió de la xarxa. La suma d’ aquests canvis volen promoure que els desplaçaments al centre i entre barriades les facis amb modes sostenibles: a peu, en bicicleta o en transport públic, pel benestar de tots els ciutadans.

Informació més entenedora

Hem elaborat una nova senyalística, personalitzada per a cada parada, i un nou plànol, per a que et moguis per Palma de la manera més eficient possible, tot lligat amb uns nous rètols al frontal i lateral dels busos perquè trobis la teva destinació de forma més intuïtiva.

Hem actualitzat el nom de parades, per a afegir-hi topònims i punts d’interès de la ciutat que ajudin les persones usuàries a ubicar-se durant el trajecte i identificar amb més certesa la parada més pròxima a la seva destinació.

El plànol, de caire esquemàtic, reforça la visió general de la xarxa i fa evidents les possibles interconnexions a les parades comunes i pròximes. S’hi han afegit alguns temps entre parades i corredors a peu, i s’hi diferencien amb una línia més gruixada les línies amb més freqüència perquè sigui més fàcil triar la forma més ràpida d’arribar allà on vagis.

Als termòmetres de cada parada s’informa de tots els punts on es pot arribar des de la parada en qüestió, sense cap transbordament. La intenció és que les persones usuàries vegin amb només un cop d’ull totes les opcions que tenen per a arribar a més llocs, i de la manera més fàcil i directa. S’hi identifiquen de forma més clara quins són els principals punts d’interès i la interconnexió amb altres xarxes de transport: metro, tren i bus interurbà.

Els rètols del frontal del bus són més senzills i bons de llegir, per a facilitar-ne la comprensió i agilitzar el servei. És important recordar que els autobusos poden fer recorreguts parcials i acabar a una parada intermèdia (senyalitzats amb la lletra P darrere el número de línia) o tenir destinacions diferents d’acord amb l’horari establert.

usuaris@emt.palma.es

 

C. Josep Anselm Clavé, 5. 07002 Palma