Les connexions
del corredor de s’Arenal

La L25 ara cada 10 minuts!
i la L23 es reforça en hores punta amb intervals de 15 minuts.

s’Arenal directe per autopista

Amb l’objectiu d’escurçar el temps de viatge entre la zona del corredor més allunyada de Palma i el centre, i millorar la capacitat conjunta, s’ha apostat per estructurar el servei entorn a una única línia, la 25. Aquesta línia 25, des del 17 de febrer 2020 circula cada 10 minuts per adaptar-se a la demanda i es preveu millorar l’interval de pas a 5-7 minuts durant l’estiu.
En paral·lel, es reforça la línia 23, reduint l’interval de pas a 20 minuts. S’assignen actualment vehicles de més capacitat per a incrementar la capacitat i es millora l’interval de pas a 15 minuts a les hores de més demanda.
La línia 32 manté la connexió directa cap a Sant Joan de Déu i es Coll d’en Rabassa, alhora que s’estableixen tres parades consecutives a ses Fontanelles per facilitar la connexió entre línies.

s’Arenal – Pl. Reina

Fins ara la freqüència d’aquesta línea era de 15 minuts. Ara circula a 10 minuts i es preveu millorar el servei fins a 5-7 minuts en els propers mesos.

Al 2019 transportà un total de 2.512.863 passatgers.

s’Arenal / Parc aquàtic – Pl. Espanya

S’han reforçat al febrer 2020 les sortides de s’Arenal de la Línia 23 (s’Arenal-parc aquàtic-plaça d’Espanya) entre les 9.30 i les 11:00 hores, passant d’un interval de pas 20 a 15 minuts.

Al 2019 transportà 1.042.351 passatgers.